torstai 17. syyskuuta 2015


Kansalaisopisto on luovuuden lähde ja vapaa-ajan virkistäjä
Tiedote. Julkaistu: 17.09.2015 klo 09:30
Kansalaisopistojen liitto KoL
Kansalaisopistojen liitto KoL oli mukana Kuntamarkkinoilla 9.-10.9.2015 muistuttamassa kansalaisopisto-opiskelun hyvinvointivaikutuksista. Kunta-alan suurimmassa vuosittaisessa tapahtumassa kuntaväki pääsi äänestämään kansalaisopiston tärkeimmästä vaikutuksesta kuntalaiseen. Lisäksi kansalaisopistojen ständillä oli mahdollisuus kirjoittaa reissuvihon välityksellä terveisiä opetusministerille. Reissuvihko kiertää vielä loppuvuoden Kansalaisopistojen liiton tapahtumissa, minkä jälkeen se luovutetaan opetusministeri Sanni Grahn-Laasoselle.
Ylivoimaisesti suurin osa kyselyyn vastanneista kuntapäättäjistä piti tärkeimpänä kansalaisopiston roolia luovuuden lähteenä ja vapaa-ajan virkistäjänä. Kokonaisvaltaisesti hyvinvoiva ihminen nauttii työstään enemmän, jaksaa paremmin sekä tarttuu helpommin uusiin haasteisiin ja tehtäviin. Kansalaisopisto-opiskelu tuo vastapainoa hektiselle työelämälle. Myös tutkimustulokset (mm. Benefits of Lifelong Learning 2014) tukevat ajatusta hyvinvoinnin lisääntymisestä vapaan sivistystyön opintojen myötä.
Toiseksi tärkeimmäksi vaikutukseksi nousi kansalaisopisto ikääntyvän ilona ja eläkeläisen elinvoimana. Ikääntyvä väestö kaipaa arkeensa yhteisöllisyyttä, virkistävää ja mielekästä toimintaa sekä helposti saavutettavia kohtaamispaikkoja. Aktiivinen arki ja mahdollisuudet viikoittaiseen sosiaaliseen kanssakäymiseen vähentävät ennaltaehkäisevästi sosiaali- ja terveydenhuollon kustannuksia. Useampi kansalaisopistojen ständillä käynyt kertoi oman lähipiirinsä seniorista, jolle kansalaisopiston kurssi on viikon kohokohta.
Kolmannen sijan kyselyssä sai kansalaisopisto työelämän tukena ja muutoksen mahdollistajana. Kun työelämän vaatimukset ja tarpeet muuttuvat vinhaa vauhtia, tarjoaa kansalaisopisto mahdollisuuden taitojen päivittämiseen ja uuden oppimiseen.
Kansalais- ja työväenopistojen syyslukukauden kurssit ovat juuri käynnistyneet tai käynnistyvät pian. Kansalais- ja työväenopistoissa on enemmän opiskelijoita kuin missään muussa oppilaitosmuodossa Suomessa. Kurssit ovat kaikille avoimia ja 187 opiston opetukseen osallistuu vuosittain noin 650 000 kansalaista. Opistojen yhteystiedot sekä lisätietoa kansalaisopistossa opiskelusta löytyy osoitteesta www.kansalaisopistot.fi.
Lisätiedot:
Toiminnanjohtaja Jaana Nuottanen, jaana.nuottanen@kansalaisopistojenliitto.fi, p. 040 741 0641
Tiedottaja Lauramaija Hurme, lauramaija.hurme@kansalaisopistojenliitto.fi, p. 040 573 1620
Kansalaisopistojen liitto KoL on järjestö, joka toimii kansalaisopistojen, niiden opistolaisyhdistysten ja vapaan sivistystyön edunvalvojana. Liitto auttaa opistoja turvaamaan tasa-arvoista ja elämänlaajuista oppimista lähipalveluna.

tiistai 5. toukokuuta 2015

Taidekasvatusseminaari Helsingissä

Heureka ja taidekasvatus – Murros ja mahdollisuus 16.4.2015

Taiteen perusopetuksen liittojen yhteinen taidekasvatusseminaari järjestetään joka toinen vuosi. Tällä kertaa Heurekassa Vantaalla. Sain hyvän kuvan tämän hetken taiteen perusopetuksesta, johon noin 50 –vuotta sitten alkaneen musiikinoppilaitosten  perustamisen lisäksi on liittynyt kuvataide, teatteri ja sirkus, sanataide. Musiikki vahvimmin resursoituna taiteen perusopetuksen muotona tuottaa eniten ”todistuksia”. Mutta myös muut alat pyrkivät pönkittämään asemiaan usein kilpaillen vaikka tässäkin tilanteessa yhteistyö on voimaa. Vantaalla yhteistyö on käytäntö, mikä näkyi seminaarijärjestelyjen monipuolisuudessa. Kuvataiteen opiskelijat olivat tehneet jokaiselle osallistujalle henkilökohtaisen mandalan ja sanataide oppilaat mietelauseen taiteesta. Yhteistyön ansiosta taiteen perusopetus on arvostettua Vantaalla.
Olen ollut tekemisissä taidekasvatuksen kanssa kohta 40 vuotta – ensin Jyväskylän yliopiston taidekasvatuksen opiskelijana. Jyväskylässä taidekasvatus on humanistinen ala, mikä tarjoaa poikkitaiteellista, filosofisempaa taidekasvatusta verrattuna taideteollisen oppilaitoksen kuvataidepainotukseen. Taidekasvatuksesta tuli myös työni Forssan kansalaisopistossa. Taide ei ole itseisarvo sen opiskelun kautta voi saada kulttuurista kompetenssia, mikä tarkoittaa osallisuutta, kykyä rakentaa yhteiskuntaa tuomalla oman laatunsa mukaan yhteisen tulevaisuuden eteen.
Jyväskylän yliopistossa etsittiin taiteen kasvattavaa voimaa jopa yltiöpositiivisessa mielessä. Sieltä sain matkaani paljon idealismia taidekasvatuksen tehtävästä ihmistä jalostavana voimana.  Ja kasvatuksen oppijalähtöisen näkökulman, jonka mukaan oppiminen on pääasia. Sen tukitoimenpiteenä on oppimistilanteiden luominen, jota opettamiseksikin sanotaan. Sille löytyi myöhemmin sana: konstruktivistisen oppimiskäsitys, jonka mukaan oppija rakentaa maailmaansa. Taidekasvattaja tarjoaa siihen mahdollisuuden.  

Nykyisin suhtaudun kriittisesti taiteen keinojen opetukseen elitistisenä harvojen ja valittujen mahdollisuutena usein ilman ekologista ja eettistä pohdintaa. Taiteella on mahdollisuus vaikuttaa ja pelastaa ihminen järkensä vankilasta - järjen tärkeää merkitystä väheksymättä. Jokainen meistä on rajoittanut omaa luovaa kapasiteettiaan pysyäkseen sosiaalisen hyväksynnän keskiarvossa. Hyvä niin, minusta tuntuu, että meistä on tullut tylsiä toinen toistemme kyttääjiä ja marisijoita. Sen sijaan, että voisimme hyväksyä maailman - siis oman epätäydellisyytemme ja rakentaa sille. Kokonaisvaltaisen kasvatuksen kannalta taiteen perusopetuksen silppuaminen eri oppilaitoksiksi lisää byrokratiaa. Mielestäni kaikkien taiteenlajien laaja opetus kuuluisi peruskouluun jokaisen saataville.
Takaisin seminaariin Heurekassa: asiantuntijoiden lisäksi oli ilo kuulla itse nuorten kokemuksia taiteen perusopetuksesta. Moni heistä oli monessa mukana. He olivat kokeilleen sirkusta, musiikkia, teatteria jne. He olivat löytäneet oman lajinsa ja pääsääntöisesti olivat hyvin tyytyväisiä saamiinsa mahdollisuuksiin. Yksi asia pisti kuitenkin aika pahasti korvan kautta sydämeen. Nuoret kaipasivat enemmän leikkiä taiteen perusopetukseen! Taiteen piti vapauttaa ihminen ja siitä on tehty samanlainen ikuisesti saavuttamattoman täydellisyyden tavoittelemisen häkki. No, nämä nuoret kyllä tulevat huomaamaan, että maailma ei toimi täydellisesti, vaan elää luovaa prosessiaan, mihin taiteen perusopetuksen tulisi ihmistä valmentaa.
 
Toistan vielä : Vantaan kaupungissa taiteen perusopetusta antavat tahot toimivat vahvassa yhteistyössä, jonka avulla he järjestivät upean kokonaiselämyksen: ”Liisa Ihmemaassa”-näytelmän roolihahmot ja musiikki- ja tanssiesitykset olivat luomassa taikamaailmaa asiapitoisten esitelmien lisäksi. Uskoni ihmisen mahdollisuuksiin luoda parempaa yhteistä maailmaa myös taidelähtöisten toimintatapojen kautta palautui.

Kiitos Forssan kaupunki ja Wahren-opisto, että mahdollistitte osallistumiseni!
- EL

maanantai 30. maaliskuuta 2015

Kutsu kevätnäyttelyyn 2015

Wahren-opiston väki haluaa kutsua sinut kevätnäyttelyyn 18.-20.4.2015 oheisen videon myötä.-ev

tiistai 24. maaliskuuta 2015

Hallituksen esitykset kaatuivat - mitä jatkossa?


Hallituksen esitykset toisen asteen koulutuksen ja vapaan sivistystyön rahoituslaeiksi ja rakenteellisesta kehittämistä koskeviksi laeiksi kaatuivat eduskunnassa aivan loppumetreillä. Mikäli esitykset olisivat tulleet hyväksytyiksi, olisi niiden pohjalta todennäköisesti nähty tulevaisuudessa toisen asteen koulutuksen ja vapaan sivistystyön järjestämisverkon yhdistämisiä entistä suuremmiksi yksiköiksi. Nyt sen sijaan jäätiin odottamaan, miten käy tulevissa eduskuntavaaleissa ja vaalien pohjalta muodostettavan hallituksen kokoonpanossa. Se hyvin paljon ratkaisee, minkälaisia esityksiä on jatkossa tulossa koskien esim. toisen asteen koulutusta ja vapaata sivistystyötä.

Forssassa oli tarkoitus perustaa työryhmä jo hallituksen edellisen esityksen pohjalta miettimään tulevia ratkaisuja paikallisesti. Työryhmän perustaminen kumottiin eduskunnan päätösten myötä ja asia palautettiin seutuneuvostolle. Nyt seutuneuvosto miettii tulevia ratkaisuja. Veikkaisin, että seutuneuvostokin odottaa, että ensin käydään eduskuntavaalit ja sitten katsotaan, mistä päin tuulee eli minkälaisia päätöksiä uusi eduskunta tekee em. asioiden suhteen.

Kävi niin taikka näin, vapaan sivistystyön toimintaedellytykset tulee turvata jatkossakin. Historia on osoittanut, että vapaa sivistystyö on oleellinen osa suomalaista elämänmuotoa, ja että sitä tarvitaan myös tulevaisuudessa, jotta suomalainen hyvinvointiyhteiskunta eläisi ja kehittyisi meidän kaikkien parhaaksi.

 
Jukka Nummelin, rehtori

maanantai 16. helmikuuta 2015

Wahren-opiston blogisivusto "WOppi" on avattu!

Tervetuloa Wahren-opiston blogisivustolle. Tämän sivuston avaamisen on mahdollistanut laatu- ja kehittämishanke "Sosiaalisen median hyödyntäminen opistotoiminnassa", joka on Opetushallituksen rahoittamaa kansalaisopistojen laatu- ja kehittämistyötä. Toivottavaa on, että nyt avautuu keskusteluväylä, johon aktiiviset opistolaiset voivat kirjoittaa heitä ja opistoa koskettavista tärkeistä asioista ja saada monet muutkin mukaan kirjoittamaan opistoasioista. Näin meillä on mahdollisuus tehdä opistomaailma entistä tunnetummaksi ja avoimemmaksi ja mikä tärkeintä... kaikkien ulottuville. 

Jukka Nummelin, rehtori